"
Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Škola kreativne (samo) spoznaje

Na osamnaesti rođendan Udruženja Mladi Tuzle i Pozorišta mladih Tuzla, koji su osnovali Mješovitu srednju „Savremeno – umjetničku školu“ Tuzla, želimo pružiti podršku njihovim naporima da uspostave jedinstven i inovativan program obrazovanja srednjoškolaca u Tuzlanskom kantonu. Kroz kreativnu dramsku pedagogiju i metode primjenjenog pozorišta i drame, oni nastoje prevazići nedostatke tradicionalnog načina obrazovanja i podučavanja, jer nastoje osposobiti učenike da sve stečene vještine tokom školovanja, funkcionalno mogu koristiti u različitim životnim situacijama i svim daljim nivoima obrazovanja. 

Cilj projekta
Inovativnim pristupom, kroz kreativnu dramsku pedagogiju i metode primjenjenog pozorišta i drame, UG Mladi Tuzle i Pozorište mladih Tuzle, u okviru svoje Mješovite srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla, žele osigurati obrazovanje i odgoj srednjoškolaca u Tuzlanskom kantonu za savremena zanimanja XXI stoljeća. Svoja iskustva iz dramskog odgoja tokom osamnaest godina postojanja i uspješnog rada sa preko 8000 članova, su pretočili u jedinstven, inovativan i funkcionalan program obrazovanja djece i mladih u okviru svoje Mješovite srednje „Savremeno-umjetnička škola“ u Tuzli,
Potrebna finansijska sredstva

Potrebno: 12.000,00 KM

Prikupljeno: 12.000,00 KM

Izazov

Odgoj i obrazovanje djece i mladih u XXI stoljeću, vremenu tehnoloških i informacionih dostignuća, predstavlja jedan od najzahtjevnijih zadataka savremenog doba, kako za djecu i mlade, tako i za roditelje, te obrazovne radnike. Istraživanja sprovedena u evropskim okvirima, u kojima su učestvovale i institucije iz našeg regiona, pokazala su da pozorište i drama imaju uticaj na razvoj čak pet od osam ključnih kompetencija za zanimanja XXI vijeka: komunikacija na maternjem jeziku, kreativno izražavanje kroz kuturne aktivnosti, iskustveno učenje, međuljudski i intekulturalni odnosi, poduzetnički duh. Kroz dramu i pozorište razvija se još jedna, univerzalna kompetencija nazvana „šta to znači biti čovjek“, koja se odnosi na razvoj emocionalnosti, empatije, refleksivnih spospobnosti, solidranosti, odgovornog i ekološkog ponašanja. Sve navedene kompetencije će sticati polaznici Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ u Tuzli! Ipak, za uspješnu realizaciju nastavnog obrazovnog programa u školskoj 2022/23. godini, potrebna su značajna finansijska sredstva. Imajući u vidu da su osnivači neprofitne organizacije i kao i sama škola, to je potrebno osigurati sredstva kroz partnerstva i donacije. Kroz kampanju na Doniraj.ba platformi, želimo obezbjediti inicijalna sredstva u iznosu od 12.000,00 KM koja će se iskoristiti u periodu od 1.9.2022 do 31.8.2023. za troškove iznajmljivanja učioničkog prostora, troškova režija i interneta, te nabavku informatičke opreme za multimedijalnu učionicu.
Rješenje

Na osamnaesti rođendan Udruženja Mladi Tuzle i Pozorišta mladih Tuzla, koji su osnovali Mješovitu srednju „Savremeno – umjetničku školu“ Tuzla, želimo pružiti podršku njihovim naporima da uspostave jedinstven i inovativan program obrazovanja srednjoškolaca u Tuzlanskom kantonu. Kroz kreativnu dramsku pedagogiju i metode primjenjenog pozorišta i drame, oni nastoje prevazići nedostatke tradicionalnog načina obrazovanja i podučavanja, jer nastoje osposobiti učenike da sve stečene vještine tokom školovanja, funkcionalno mogu koristiti u različitim životnim situacijama i svim daljim nivoima obrazovanja. 

Nastavni program je odobren od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada sa preko 8000 djece u okviru UG Mladih Tuzle i Pozorišta mladih Tuzla.  Srednjoškolci će uče komunikacijskim vještinama, kulturi javnog nastupa, socijalizaciji, emocionalnom razvoju ličnosti, kritičkom razmišljanju, samokontroli, samodisciplini, samosvjesnosti, umnom razvoju, motivaciji, povjerenju, kreativnom rješavanju problema, radnim navikama, odgovornosti, poštivanju pravila, ali i snalaženju u različitim životnim situacijama. Na ovaj način učenici se osposobljavaju za funkcionalno snalaženje u društvenoj zajednici kroz razvijanje 21 kompetencije za XXI stoljeće.

Sa završenom Mješovitom srednjom „Saveremeno-umjetničkom“ školom moguće je upisati bilo koji fakultet/akademiju u regiji, a škola je upisana u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona kao jedina ustanova koja obrazuje učenike za zanimanja: Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije i Omladinski lider.

 

Dugoročni utjecaj/rezultati

Prema riječima Hristine Muratidu, doc. mr. Primjenjeno pozorišta pri Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, među najbitnijim obrazovnim kvalitetima koje obezbjeđuje dramski metod u nastavi jeste aktivno učenje kroz stvaralačku participaciju, razmjenu i saradnju između učenika i nastavnika, čime se ostvaruje lakše razumijevanje i dugotrajno pamćenje gradiva, što rezultira integrisanim znanjem koje učenik lako primjenjuje u rješavanju složenih problemskih situacija.

Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla će doprinijeti poboljšanju kvalitete obrazovanja djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz primjenu savremenih metoda učenja i praktikovanje specifičnih modela kreativne dramske pedagogije, koje srednjoškolce osposobljavaju za osmišljavanje, pokretanje i kreiranje samostalnih poslova i projekata samozapošljavanja u domenu omladinskog liderstva, poduzetništva, projekt menadžmenta, lobiranja, zagovaranja, informisanja, odgoja, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, rada s medijima, kulture, umjetnosti, edukacije, rada s djecom, mladim i odraslim.

Učenici ove škole će biti u stanju da stečeno znanje primijene u svakodnevnom životu, praktičnom radu u zajednici kroz pokretanje samostalnih projekata, biznis ideja ili realizacijom inovativnih programa, projekata i aktivnosti u okviru ustanova, organizacija i fondacija u kojima budu našli zaposlenje.

 

Video
Facebook stranica organizacije: pozoristemladihtuzle.tuzla
Web stranica organizacije: https://pmt.mladituzle.org/

Podržite nesmetan rad i funkcionisanje Mješovite srednje "Savremeno-umjetničke škole" Tuzla. Omogućite djeci Tuzle kvalitetno i kreativno obrazovanje!

12.000,00 KM
Donirano od 1 donatora za -44528 dana
100.00% Complete
To je 100.00% od cilja od 12.000,00 KM
Uspješno završen