"

1. SVRHA

U skladu sa sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Sl. Glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11) te dobroj praksi, Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu Fondacija) usvojila je Politiku zaštite privatnosti kao jednostrano obavezujući akt kojim se Fondacija obavezala da će poštovati privatnost svojih klijenata i korisnika te da će koristiti i upravljati ličnim podacima povjerljivo i odgovorno.

2. OSNOVNE ODREDBE I POJMOVI

Pod ličnim podacima korisnika podrazumijevaju se ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj kreditne kartice, finansijski podaci, računi na online servisima i svi drugi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi iz tih podataka, odnosno sve što se direktno i indirektno može povezati s nekom fizičkom osobom.

Ovom Politikom se definišu vrste ličnih podataka koji se prikupljaju od korisnika, način obrade podataka i svrhu u koju se podaci upotrebljavaju, te vrijeme čuvanja istih. Putem ove Politike, Fondacija upoznaje svoje klijente i korisnike, na jasan i transparentan način, s njihovim pravima i obradom i načinom upravljanja njihovim ličnim podacima, a sve u svrhu zaštite ličnih podataka i privatnosti korisnika.

Pristupom na web stranicu Fondacije (www.fondacijatz.org) te drugih web stranica koje je izradila i kojima upravlja Fondacija (www.vitalniznaci.ba, www.doniraj.ba, www.prometej.doniraj.ba), smatra se da su korisnici istih, u svakom trenutku, upoznati sa ovom Politikom zaštite privatnosti te da je u potpunosti razumiju i prihvataju.

3. ZAŠTITA PRIVATNOSTI LIČNIH PODATAKA

Fondacija tuzlanske zajednice prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke potrebne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa važećim propisima i dobrim poslovnim običajima. Podatke koje dobije od korisnika prilikom pružanja usluga Fondacija tuzlanske zajednice će koristiti i obrađivati u zakonom dopuštene svrhe za:

svoje vlastite potrebe koje obuhvataju, između ostalog: pripreme, zaklјučivanje, izvršavanje, izmjene i raskid ugovora o korištenju usluga platforme doniraj.ba;

sprječavanje potencijalnih zloupotreba, smanjenje rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa korisnika i Fondacije tuzlanske zajednice;

izvršenje aktivnosti oglašavanja i istraživanja tržišta s ciljem informisanja korisnika i zainteresovanih trećih strana o uslugama koje nudi Fondacija tuzlanske zajednice;

Fondacija tuzlanske zajednice neće prodavati podatke koje dobije od korisnika niti će prenositi te podatke trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Za potrebe obavještavanja korisnika o novim uslugama, kao i za realizaciju usluga koje Fondacija tuzlanske zajednice pruža sama ili u saradnji sa partnerima, korisnik će unaprijed biti u prilici dati svoju saglasnost koju u svakom trenutku ima pravo da opozove.

Ako imate pitanja o pravilima o privatnosti, kontaktirajte nas na fondtz@ndacijatz.org.

4. PRIKUPLJANJE PODATAKA I IZRADA RAČUNA NA DONIRAJ.BA

Fondacija tuzlanske zajednice prikuplja podatke kada posjetite platformu Doniraj.ba, izradite račun, uredite podatke o svom računu, donirate za projekt, fond ili organizaciju. Neke od tih informacija su tehničke informacije koje automatski bilježe naši serveri. Vi ćete u okviru apliciranja odabrati i pružanje dodatnih informacija koje su neophodne, kao što su Vaša adresa, fotografija, video, projekti i slične informacije.

Vi ovlašćujete nas da upotrebljavamo, pohranjujemo ili na drugi način obrađujemo bilo kakve lične podatke koji se odnose na Vas i identificiraju Vas, uključujući (ali ne ograničavajući se na) Vaše ime i adresu, adresu za naplatu i adresu e-pošte u mjeri u kojoj je to razumno potrebno za pružanje usluga platforme Doniraj.ba.

Online doniranje i ankete

Fondacija tuzlanske zajednice prikuplja (ali ne zadržava) brojeve kreditnih i debitnih kartica koje obrađuju operateri plaćanja treće strane. Ove operacije su podložne Standardima sigurnosti industrije podataka o kartičnom plaćanju. Ako koristite PayPal ili sličnu uslugu, njihova upotreba Vaših podataka temelji se na njihovim uslovima pružanja usluge i pravilima, a ne našim, stoga vam preporučujemo da pažljivo pregledate ta pravila.

Povremeno, Doniraj.ba vas može pozvati da učestvujete u različitim online anketama. Ako ste kreirali Doniraj.ba račun ili profil, informacije koje prikupljamo iz ovih anketa mogu se povezati s Vama lično.

Tehničke informacije

Kao i većina web stranica, naši serveri automatski prikupljaju određene tehničke podatke kada posjetite našu web lokaciju, uključujući Vašu adresu internetskog protokola, vrstu preglednika, jezik preglednika, datum i vrijeme Vašeg posjeta, URL reference i, ako ste posjetili našu stranicu prije, jedan ili više kolačića koji mogu jedinstveno identificirati vaš preglednik. Da bi prikupila te informacije, stranica stavlja kolačić na tvrdi disk. Kolačić je mala datoteka koja sadrži niz znakova koji se šalju na Vaš računar kada posjetite web stranicu. Kada ponovo posjetite web lokaciju, kolačić dopušta da ta web lokacija prepozna vaš preglednik. Kolačići mogu pohraniti korisničke postavke i druge informacije. Možete resetovati preglednik da odbije sve kolačiće ili da naznačite kada se kolačić šalje. Međutim, neke karakteristike ili usluge web lokacije možda neće ispravno funkcionirati bez kolačića.

5. UPOTREBA LIČNIH PODATAKA I INFORMACIJA

Doniraj.ba upotrebljava Vaše lične podatke i tehničke informacije koje su naši serveri zabilježili za obradu Vaših donacija kako bi:

  • Vas kontaktirali u vezi s Vašim donacijama i drugim aspektima usluge;
  • upravljali stranicom i našim poslovanjem i
  • sastavili agregatnu statistiku koja nam omogućuje da razumijemo kako posjetitelji upotrebljavaju našu web-lokaciju i kako bismo poboljšali dizajn i sadržaj u cilju pružanja boljih usluga te da možemo dijeliti agregirane demografske i statističke podatke s našim partnerima.

6. OBJAVLJIVANJE LIČNIH PODATAKA

Doniraj.ba platforma može podijeliti Vaše lične podatke s našim davateljima usluga ili dobavljačima kako bismo obradili Vaše donacije ili ponudili Vam usluge, komunicirali o vijestima i informacijama o Doniraj.ba te unaprijedili i poboljšali iskustva donatora. Davatelji usluga ovlašteni su koristiti vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi tih namjera ili ako je drugačije ovlašteno ovim pravilima. Fondacija tuzlanske zajednice neće trgovati, dijeliti ili prodavati lične podatke donatora s drugima osim ako Vi zatražite da dijelimo Vaše lične podatke pod sljedećim okolnostima:

• Kada donirate za projekat, dijelimo Vaše ime i kontakt podatke i iznos donacije s voditeljem projekta.

• Kada dajete donaciju fondu, dijelimo Vaše ime i datum i iznos donacije s osobom koja je voditelj fonda.

• Svaki put kada dajete donaciju, pružit ćemo Vam priliku da nam kažete da ne dijelimo Vaše lične podatke na gore opisane načine.

Ako se Doniraj.ba spoji ili postaje pridružen drugoj organizaciji, osigurat ćemo povjerljivost svih ličnih podataka uključenih u takve transakcije i objaviti ćemo obavijest prije prijenosa ličnih podataka ako podliježu drugačijim pravilima o privatnosti.

7. LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I AŽURIRANJA POLITIKE PRIVATNOSTI

Ostale web stranice, uključujući i one naših partnera (linkovi koji se pojavljuju na Doniraj.ba), imaju vlastitu politiku privatnosti. Kada pružate lične podatke na jednoj od tih web lokacija, podložni ste pravilima o privatnosti operatera te web lokacije, a ne pravilima o zaštiti privatnosti Fondacije tuzlanske zajednice i Doniraj.ba. Preporučujemo Vam da pročitate tu politiku prije slanja ličnih podataka.

Naša se pravila o privatnosti redovno preispituju kako bismo bili sigurni da nastavljamo služiti interesima privatnosti naših korisnika. Ako se naša praksa prikupljanja informacija značajno promijeni, objavit ćemo te promjene na web stranici Doniraj.ba.

Fondacija tuzlanske zajednice polaže autorska prava na sve sadržaje objavljene na web stranici. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.


Za sva dodatna pitanja o Politici zaštite privatnosti, treća lica mogu dobiti putem službenog e-maila: fondtz@ndacijatz.org.

Osim gore opisanih namjera, nećemo otkriti Vaše lične podatke bez Vašeg pristanka, osim ako: (1) moramo odgovoriti na sudski nalog ili pravni postupak; (2) hitna situacija zahtijeva objavljivanje prije nego što se Vaše dopuštenje može dobiti (npr. situacije koje uključuju potencijalne prijetnje ličnoj sigurnosti) ili; (3) utvrdimo da je otkrivanje potrebno za zaštitu naših prava ili imovine, ili prava ili imovine druge osobe.