PRIKUPLJAJ DONACIJE
Prije nego krenete na prijavu organizacije, molimo vas da odgovorite na nekoliko pitanja. U slučaju da je na bilo koje pitanje odgovor NE, nažalost, nećete biti u mogućnosti postaviti Vašu organizaciju na platformu doniraj.ba
KONTROLNA PITANJA
 1. Da li je Vaša organizacija registrovano udruženje ili fondacija koje/a realizuje projekte za dobrobit zajednice?
  DA
  NE
 2. Da li ste u mogućnosti priložiti zvanične dokumente o registraciji Vašeg udruženja ili fondacije?
  DA
  NE
 3. Da li ste u mogućnosti mobilizirati mrežu ljudi koja bi podržala vaš projekat putem doniraj.ba platforme?
  DA
  NE