"

O Fondaciji tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) je transparentna u svom radu, jer redovno informira javnost i donatore o svojim godišnjim aktivnostima i finansijskom poslovanju putem godišnjih i revizorskih izvještaja.

FTZ zakonito i stručno rukuje povjerenim finansijskim i drugim sredstvima i usmjerava ih na riješenje dugoročnih problema u zajednici.

Doniraj.ba kao portal FTZ  koristi savremene i sigurne tehnologije enkripcije plaćanja. Plaćanja putem interneta od strane donatora su sigurna.

Načini ulaganja u fondove se definišu putem preciznih Ugovora o osnivanju fonda.

U Ugovoru o osnivanju fonda, donator može zadržati pravo da uspostavi kriterije i da, ukoliko želi, preporuči korisnika donacija. 

FTZ savjesno rukuje svim donacijama i vodi odvojeno računovodstvo za svaki donatoriski fond, što potvrđuju revizorski izvještaji na godišnjoj osnovi. 

Investiranje u fondove pri FTZ je regulisano Pravilnikom o investiranju fondova.  

FTZ implementira Povelju o pravima donatora, Odluku o naknadama za upravljanje fondovima i Politiku primanja poklona.

FTZ savjesno rukuje svim donacijama i redovno informiše javnost i donatore o distribuiranoj podršci i dodjeljenim grantovima u zajednici.

Kako bi proces donošenja  odluka bio transparentan i kako bi  odgovorio na potrebe i probleme građana, FTZ  je uključila građane u odlučivanje unutar nezavisnih komisija za dodjelu grantova imenovane od strane Upravnog odbora FTZ-a.

Liste članova/ica komisija FTZ-a za imenovanje i opunomoćenje od strane UO FTZ-a za donošenje odluka o podršci iz sljedećih fondova su transparentne i objavljuju se javno na web stranici FTZ. 

Vaš novac se pohranjuje sigurno dok ne budete spremni zatražiti povlačenje putem elektronskog bankovnog prijenosa.

Upravni odbor ima krajnju odgovornost za upravljanje fondovima.  

Direktna kontrola nad fondovima pripada Upravnom odobru i nije moguća od strane donatora. 

Donator i njegove interesne strane vezane za njega (članovi porodice, vlastito preduzeće i sličo) ne mogu imati koristi od fonda. 

Poklonjena sredstva su nepovratne donacije koje postaju vlasništvo Fondacije tuzlanske zajednice i prema Zakonu mogu biti upotrebljena samo u aktivnosti od opšteg društvenog značaja.

Donacije i pokloni za fondove su moguće u vidu novčanih donacija, dionica, zemljišta i objekata, roba i usluga, druga imovina koja ima tržišnu vrijednost i može se unovčiti u korist osnivačkog uloga za fond.