Organizacija za djecu i mlade "Osmijeh za Osmijeh"

Ulaganjem u razvoj organizacije za djecu i mlade "Osmijeh za Osmijeh" zajednički stvaramo organizaciju koja u fokus svog djelovanja stavlja dijete ili mladu osobu, te ga integriše u društvene tokove promičući univerzalne ljudske vrijednosti i dječija prava, čineći da se djeca i mladi u svakoj životnoj situaciji osjećaju vrednovano, motivisano, ohrabreno i angažovano.

Fond za aktivne zajednice

Sredstva se usmjeravaju u projekte koje građani sami ocjene kao prioritetni. Podrška iz fonda se realizuje 1-2 puta godišnje  na području ciljanih zajednica u 5 općina. Sredstva se dodjeljuju za projekte u ciljanim zajednicama u 5 opština u iznosima do 2.500 KM. Više stotina volontera i aktivista je uključeno u nekoliko desetaka projekata.

Fondacija tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice podržava učešće građana u demokratskom razvoju zajednice kroz umrežavanje i partnerstvo, uključivanje i osnaživanje mladih te sufinansiranje građanskih inicijativa i projekata za održiv razvoj zajednice. Promocijom kulture darivanja i volonterizma,udružujemo donacije i usmjeravamo ih na aktivnosti za poboljšanje uslova življenja u TK.

______

Tamo gdje se susreću potrebe zajednice

i dobri ljudi koji žele da pomognu

Fondacija tuzlanske zajednice povezuje organizacije civilnog društva i udruženja građana sa područja Bosne i Hercegovine sa donatorima iz cijelog svijeta bilo da su pojedinci ili kompanije. Pomažemo lokalnim organizacijama civilnog društva i projektima da prikupe novac za vlastiti razvoj i svoje društvenokorisne projekte.

Ukupan broj korisnika

Broj podržanih projekata

Iznos podrške

KM

Sigurno i jednostavno doniranje

Pomažemo donatorima da na jednostavan i siguran način doniraju za provjerene organizacije i projekte u tuzlanskoj regiji, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Pridruži nam se

Fondacija tuzlanske zajednice je partner organizacijama civilnog društva koje vrijedno provode projekte potrebne našim lokalnim zajednicama. Kako možete prikupiti sredstva putem doniraj.ba?

Zadovoljstvo zagarantovano

Sigurni smo da ćete biti zadovoljni našom uslugom i stoga vam nudimo garanciju za svaku vašu donaciju.