"

Doniraj.ba je jednostavan alat za prikupljanje sredstava on-line putem za provjerene projekte i organizacije koje vam najviše znače. U kratkom vremenu, prije pokretanje kampanje, vrši se provjera identiteta organizacije ili projekta koje/i žele prikupljati sredstava putem Doniraj.ba platforme. 

Po završetku kampanje, Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ), koja administrira stranicom Doniraj.ba, osigurava uslove da prikupljene donacije dospiju u prave ruke.

U tom smislu, FTZ potpisuje Ugovor o donaciji sa organizacijama ili nosiocima projekta za koju/i su se prikupljale donacije, te vrši prenos ili uplate sredstava koja se troše za namjene koje su komunicirane tokom kampanje.  FTZ prati realizaciju sredstava i izvještava donatore i javnost o finalnim rezultatima i uticaju na krajnje korisnike i zajednicu.

FTZ će u skladu sa raspoloživim resursima i dogovorima sa donatorima, organizirati eventualne posjete podržanim organizacijama i projektima.

FTZ će izvjestiti o svim realizovanim kampanjama, podržanim organizacijama i projektima u redovnom Godišnjem izvještaju, koji je podložan finansijskoj reviziji.