"
Očuvanje zdravlja, sport i rekreacija
Zdrav osmijeh za sve

Zbog fizičkih barijera i nedostatka specijalne opreme, stomatološke usluge JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla nisu prilagođene potrebama djece s onesposobljenjem. Nepostojanje specijalizirane stomatološke opreme otežava pružanje usluga ovoj ranjivoj grupi pacijenata, što dovodi do čestih dentalnih problema u ranoj dobi.

Cilj projekta
Cilj ovog projekta je omogućiti djeci s onesposobljenjem pristup kvalitetnim stomatološkim uslugama u JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla. Nabavkom specijalizirane stomatološke stolice i opreme, te uređenjem ordinacije bez barijera, projekt nastoji prilagoditi stomatološke usluge specifičnim potrebama ove ranjive grupe pacijenata, smanjujući njihove dentalne probleme i poboljšavajući njihovu cjelokupnu oralnu zdravstvenu njegu.
Potrebna finansijska sredstva

Potrebno: 58.120,00 KM

Prikupljeno: 4.777,25 KM

Izazov

Kako zbog fizičkih barijera, tako i zbog nedostatka specijalne opreme stomatološkle usluge JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla nisu prilagođene potrebama djece sa onesposobljenjem. Nepostojanje adekvatne specijalizirane stomatološke opreme značajno otežava pružanje stomatoloških usluga ovoj ranjivoj grupi pacijenata, te djeca sa onesposobljenjem nerijetko imaju velike probleme sa zubima u ranoj životnoj dobi.
Rješenje

Na inicijativu Mirele Bećirović, uz podršku menadžmenta Doma zdravlja Tuzla, pokrenuta je kampanja za prikupljanje sredstava za nabavku specijalizovane stomatološke stolice. Ova stolica bi imala mehanizam za prilagođavanje potrebama djece sa onesposobljenjem, omogućavajući im kvalitetne stomatološke usluge. U tu svrhu uposlenici JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla započeli su sa procesom uređenja i formiranje ordinacije bez barijera, a kako bi usluga u potpunosti bila prilagođena potrebama djece sa onesposobljenjem potrebno je nabaviti specijalizovanu stomatološku stolicu sa RVG uređajem i pratećom opremom.

Donirati možete bilo koji iznos on-line, uplatom putem blagajne Fondacije tuzlanske zajednice na adresi Pozorišna 13 ili putem banke.

Žiro računi:

Uplate iz BiH BAM račun: 338 440 22525810 91 UniCredit Bank BiH, dd Sarajevo

Uplate iz inostranstva Euro račun: IBAN: BA 39 194 - 104 11082012-81

SWIFT: MEBBBA 22, ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

USD račun:

IBAN: BA 39 194 - 104 11082033-18

Uplate na blagajnu FTZ Direktno u prostorijama Fondacije na adresi:  Pozorišna 13, Tuzla.

   

Dugoročni utjecaj/rezultati

Opremljena stomatološka ordinacija sa specijalizovanom stolicom značajno će poboljšati kvalitet života djece sa onesposobljenjem u Tuzli. Ova inicijativa će omogućiti kontinuiran i lak pristup stomatološkim uslugama, unaprijediti zdravstvenu zaštitu ove ranjive grupe i doprinijeti njihovom općem zdravlju i blagostanju. Dugoročno gledano, ovakve inicijative jačaju svijest zajednice o važnosti inkluzije i pružanja jednakih mogućnosti za sve članove društva, posebno za djecu sa onesposobljenjem.  

Web stranica organizacije: http://www.fondacijatz.org
Napravite donaciju

Svaka donacija putem doniraj.ba donosi osmijeh. Učinimo to zajedno!

4.777,25 KM
Donirano od 42 donatora za 20 dana
8.22% Complete
To je 8.22% od cilja od 58.120,00 KM
48 dana ostalo do kraja kampanje
Do cilja je potrebno prikupiti još 53.342,75 KM