"
Podrška ranjivim grupama
Udruzenje roditelja djece sa poteskocama u razvoju „Mala sirena“ - Zagrij prostorije - utopli srce

Realizacijom projekta “Zagrij prostorije - utopli srce“ omogućili bismo uspostavljanje ekološki prihvatljivog sistema grijanja i hlađenja za Centar čije usluge koristi preko 100 djece sa poteškoćama u razvoju. Kupovinom toplinske pumpe, djeci i njihovim roditeljima bi se omogućio boravak za rad u adekvatnim uslovima. 

 

Cilj projekta
Obezbijediti ekološki prihvatljiv sistem grijanja za objekat Udruženja „Mala sirena“, poboljšati uslove za boravak djece u centru i smanjiti troškove grijanja i hlađenja u prostorijama objekta udruženja u odnosu na klasično grijanje i hlađenje.
Potrebna finansijska sredstva

Potrebno: 64.770,00 KM

Prikupljeno: 72.387,09 KM

Izazov

Trenutni sistem grijanja je skup, neodrživ i neefikasan i otežava ionako težak redovan rad udruženja sa najugroženijom kategorijom djece. Kako bi se tokom hladnih zimskih i toplih ljetnih perioda, u novom objektu, djeca u učionicama osjećala ugodno i kako bi im se mogla pružiti adekvatna usluga neophodno je omogućiti optimalne uslove boravka.
Rješenje

Ugradnjom toplotne pumpe u novom objektu djeca sa poteškoćama u razvoju i članovi njihovih porodica imati će optimalne i ugodne uslove kao i sve potrebne stručne usluge ali i ostale vidove podrške. Toplotne pumpe se koriste za grijanje, hlađenje i pripremu tople sanitarne vode. Toplotna pumpa dizajnirana je za rad i u najzahtevnijim klimatskim područijima. U zimskim uslovima zagarantovan rad je do spoljne temperature vazduha -25°C. Toplotna pumpa je pogodna za sve sisteme grijanja (podno, fan, coil, radijatorsko) a ujedno je ekološki prihvatljiv i ekonomski isplativ način zagrijavanja i rashlađivanja prostorija.

Donirati možete bilo koji iznos on-line, uplatom putem blagajne Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13, ili putem banke, na račun 338 440 22525810 91 kod UniCredit Bank BiH d.d.

Alternativno možete donirati i putem žiro računa:

Uplate iz BiH BAM račun: 338 440 22525810 91 UniCredit Bank BiH, dd Sarajevo

Uplate iz inostranstva Euro račun: IBAN: BA 39 194 - 104 11082012-81

SWIFT: MEBBBA 22, ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

USD račun:

IBAN: BA 39 194 - 104 11082033-18

Uplate na blagajnu FTZ Direktno u prostorijama Fondacije na adresi:  Pozorišna 13, Tuzla.

Uplate direktno na transakcijski račun organizacije “Mala sirena” br.  1610000264040025 kod Raiffeisen banke

Dugoročni utjecaj/rezultati

Realizacijom projekta “Zagrij prostorije - utopli srce“ omogućili bismo uspostavljanje ekološki prihvatljivog sistema grijanja i hlađenja za Centar čije usluge koristi preko 100 djece sa poteškoćama u razvoju. Kupovinom toplinske pumpe, Udruženje građana "Mala sirena" osiguralo bi kontinuitet u radu sa najranjivijom kategorijom stanovništva. 

Kampanja se realizuje uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice u okviru USAID aktivnosti Snaga lokalnog – Naša zajednica je naša odgovornost.

 
Web stranica organizacije: http://www.fondacijatz.org
Video
Web stranica organizacije: http://www.fondacijatz.org

Donirajte za projekat -  Zagrij prostorije- utopli srce!

Pomozite nam da stvorimo adekvatne uslove za rad sa preko 100 djece sa poteškoćama u razvoju, a našim korisnicima obezbjedili boravak u klimatiziranim prostorijama. 

72.387,09 KM
Donirano od 251 donatora za 81 dana
111.76% Complete
To je 111.76% od cilja od 64.770,00 KM
Uspješno završen