Očuvanje zdravlja, sport i rekreacija
Solidarnošću protiv korona virusa

Vanredno stanje izazvano pandemijom korona virusa dovelo je cijelo društvo u opšte stanje nesigurnosti. FTZ želi da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. U proteklim danima uz podršku donatora i partnerskih organizacija angažovali smo se kako bi obezbijedili 300 toplih obroka za porodice u stanju najveće socijalne potrebe, studentima Mašinskog fakulteta obezbijedili smo materijal za proizvodnju zaštitnih vizira za uposlenike UKC Tuzla; također obezbijedili smo zaštitne maske i dezinfekciona sredstva za 13 ambulanti u TK. Kako bi nastavili sa podrškom potrebna nam je vaša pomoć.

Cilj projekta
Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve građane u BiH i dijaspori, da pokažu solidarnost u vrijeme krize. Pomozite nam da preventivno djelujemo i smanjimo posljedice pandemije. Udruživanjem donacija kroz kampanju „Solidarnošću protiv korona virusa bićemo u mogućnosti da pravovremeno odgovorimo na kritične potrebe i zahtjeve iz našeg kantona. Cilj nam je da obezbijedimo potrebnu opremu i sredstva za one koji su najugroženiji kako bi spriječili dalje širenje pandemije. Fondacija je obezbijedila početnih 3.612 KM iz postojećeg Fonda solidarnosti i 943 KM iz donacijskih kutija. Svaka dodatna donacija će zajedno sa ostalim sredstvima biti usmjerena u najprioritetnije potrebe zajednice tokom vanredne situacije izazvane korona virusom. Cilj je ostvaren i prebačen zahvaljujući velikom broju donacija u robi dok su novčane donacije iznosile 9.172,97 KM.
Potrebna finansijska sredstva

Potrebno: 20.000,00 KM

Prikupljeno: 31.451,71 KM

Izazov

Pandemija korona virusa se i dalje širi na cijelom području Bosne i Hercegovine. Ovaj novi virus odnio je i prve živote naših sugrađana. Gradovi širom zemlje i našeg Tuzlanskog kantona suočeni su sa najvećim izazovom očuvanja javnog zdravlja i prevenciji širenja virusa. Želimo pomoći našem zdravstvenom sistemu da se izbori sa ovom pandemijom sa što manje posljedica, ali i građanima u stanju potrebe da se osjećaju sigurno i zbrinuto. Pomozimo našim zdravstvenim, ali i humanitarnim radnicima da lakše rade svoj posao, čime ćemo svi zajedno doprinijeti da preventivne mjere opstanu i održe se do normalizacije stanja. Smatramo da smo svi dužni ponuditi akciju za ono što nam je svima najvažnije, a to je zdravlje i život naših najmilijih.
Rješenje
Prikupljenim sredstvima iz ove kampanje, pomoći ćemo da se zdravstvene institucije u TK što bolje opreme kako bi nesmetano mogle pružati svoje usluge, da naša humanitarna udruženja i organizacije distribuiraju pomoć i potrebnu higijensku zaštitu onima kojima je napotrebnija, da svi učenici imaju uslove za učenje na daljinu. Sva prikupljena sredstva će biti distribuirana organizacijama, institucijama i neformalnim grupama građana koji rade na rješavaju ovih pitanja.
Video
Web stranica organizacije: http://www.fondacijatz.org

Pomozimo HITNO najugroženijima u borbi protiv COVID-19

31.451,71 KM
Donirano od 25 donatora za 31 dana
157.26% Complete
To je 157.26% od cilja od 20.000,00 KM
Uspješno završen