"
Mladi, djeca i porodica
Prijatelji ne broje hromosome

Cilj projekta "Prijatelji ne broje hromosome" je osigurati djeci sa područja Brčko distrikta BiH, kojoj je dijagnosticiran Down sindrom, sigurno okruženje sa posebnim planom i programom rada uz stručne saradnike sa ciljem napretka njihovog razvoja i lakše socijalizacije u zajednicu.

Cilj projekta
Realizacijom projekta “Prijatelji ne broje hromosome” osigurali bismo djeci sa područja Brčko distrikta BiH, kojoj je dijagnosticiran Down sindrom, sigurno okruženje sa posebnim planom i programom rada uz stručne saradnike sa ciljem napretka njihovog razvoja i lakše socijalizacije u zajednicu. Kroz edukacijsko rehabilitacijski tretman u saradnji sa defektologom, te socijalni odgoj, treninzima socijanih vještina psihologa i pedagoga, cilj je afirmirati korisnike za razvoj, život u zajednici i nenasilnu komunikaciju. Također je cilj raditi na samoaktualizaciji korisnika, razvoj osjećaja vlastite vrijednosti i pozitivne slike o sebi. Kroz naše djelovanje planiramo pružiti podršku i roditeljima naših korisnika, kako psihološku, tako i podršku pri ostvarivanju prava njih kao roditelja djece sa poteškoćama.
Potrebna finansijska sredstva

Potrebno: 3.630,00 KM

Prikupljeno: 3.630,00 KM

Izazov

Djeca sa Down sindromom su marginalizirana, te im se ne posvećuje dovoljna pažnja s ciljem njihove socijalizacije i osamostaljivanja. S druge strane, roditelji djece sa Down sindromom nemaju dovolljno informacija o mogućnostima svoje djece i nerijetko su prepušteni sami sebi. Fondacija Laila je jedina nevladina organizacija na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja pruža direktnu stručnu podršku djeci kojima je dijagnosticiran Down sindrom kroz rad psihologa, pedagoga, defektologa, logopeda i nastavnika tjelesnog odgoja, a kampanjom žele obezbijediti usvajanje neophodnih znanja i vještina. U ovome procesu cilj je lokalnu zajednicu upoznati sa ovom problematikom, problemima sa kojima se svakodnevno susreću roditelji navedene kategorije djece, ali i iznaći rješenje za sustavnu brigu i nakon školovanja, te kao krajnji domet, osigurati osobama sa Down sindromom mogućnost samostalnog života i posao.
Rješenje

Za realizaciju cijelog projekta potrebno je ukupno 11.300,00 KM. Fondacija “Laila” je od Vlade Brčko distrikta BiH obezbijedila 7.670,00 KM. Kampanjom „Prijatelji ne broje hromosome“ na online platfomi www.doniraj.ba želimo prikupiti preostali iznos od 3.600,00 KM.

Stoga pozivamo sve sugrađane u zemlji i inostranstvu, predstavnike biznis sektora i sve ljude dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima daju svoj doprinos. Svaka donacija je vrijedna.

Uključite se u kampanju, jer samo udruženim snagama pojedinaca, preduzeća i nevladinih organizacija možemo omogućiti djeci sa Down sindromom kvalitetno djetinjstvo, a roditeljima što bezbjednije koračanje kroz život sa Downom njihovih najmilijih.

Alternativno možete donirati i putem žiro računa:

Uplate iz BiH BAM račun:

1941041108200117 ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

Uplate iz inostranstva Euro račun: IBAN: BA 39 194 - 104 11082012-81

SWIFT: MEBBBA 22 ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

USD račun: IBAN: BA 39 194 - 104 11082033-18

Uplate na blagajnu FTZ Direktno u prostorijama Fondacije na adresi:   Pozorišna 13, Tuzla

Dugoročni utjecaj/rezultati

Projetom “Prijatelji ne broje hromosome” i cjelokupnim procesom dugoročno želimo upoznati lokalnu zajednicu sa ovom problematikom, problemima sa kojima se svakodnevno susreću roditelji navedene kategorije djece. Osnovni programski cilj Fondacije “Laila”, ali i svih aktivnosti je upravo iznaći rješenje za sustavnu brigu i nakon školovanja, te kao krajnji domet, osigurati osobama sa Down sindromom mogućnost samostalnog života i posao.

Kroz djelovanje u okviru projekta, nastoje pružiti podršku i roditeljima naših korisnika, kako psihološku, tako i podršku pri ostvarivanju prava njih kao roditelja djece sa poteškoćama u razvoju.

 

Video
Facebook stranica organizacije: https://www.facebook.com/fondacijalaila
Web stranica organizacije: https://laila.ba/

Donirajte za lakšu socijalizaciju i osamostaljivanje djece sa Down sindromom te njihove kvalitetnije uključivanje u društvo.

Donirajte za podršku i pomoć roditeljima djece sa Down sindromom.

3.630,00 KM
Donirano od 23 donatora za 61 dana
100.00% Complete
To je 100.00% od cilja od 3.630,00 KM
Uspješno završen