"
Mladi, djeca i porodica
Fond za Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Fond za Dom za djecu bez roditeljskog staranja osnovan je pri Fondaciji tuzlanske zajednice u novembru 2014. kao namjenski fond, od strane volontera iz njemačke organizacije Jesuit Volunteers.  Dugi niz godina, ovi volonteri nesebično pomažu osoblju “Doma” i njihovim štićenicima da lakše prebrode svakodnevne izazove sa kojima se suočava ova institucija. Aktivnosti doma, okolina, zajednica u kojoj je smješten, unaprijeđenje potencijala za brigu o djeci i podizanje nivoa kvaliteta usluga i stručne pomoći koje se pružaju u domu. 

Cilj projekta
Dugoročno potrebno je raditi na transformaciji doma u jedan „porodični“ tip smještaja te podizanju kvalitete psihosocijalne klime, s ciljem očuvanja najboljeg interesa djeteta tokom smještaja u domu. Osnivači ovog Fonda, su željeli osigurati dodatna finansijska sredstva za Dom, kako bi osoblje, zajedno sa djecom i volonterima, realizovali projekte i nabavke koje se ne bi mogle finansirati zbog nedostatka sredstava u budžetu nadležnog Ministarstva.

Izazov

Uprkos velikim naporima osoblja, nadležnih institucija i volontera da učine boravak djece u Domu bez roditeljskog staranja ugodnim, potrebe su uvijek velike, a sredstva uvijek mala i nedovoljna. Promjeniti javne stavove, promicati bolje prakse i povećanje odgovornosti za najmlađe bez roditeljske brige je veliki izazov.
Rješenje

Sredstva za Fond za dom za djecu bez roditeljskog staranja se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija Fondacije, stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentisanih pojedinaca.

Web stranica organizacije: http://www.fondacijatz.org
Napravite donaciju

U 2015. i 2016. godini finansirana su dva projekta iz ovog fonda u ukupnom iznosu od 6.000 KM: Renoviranje podova u 12 spavaonica i 3 trpezarije - Krečenje pomenutih prostorija i 6 balkona. Nastavimo pomagati Dom.

0,00 KM
Donirano od 0 donatora za 2336 dana