"
Podrška ranjivim grupama
Da toalet 21. stoljeća bude gotov do proljeća

Projektom želimo obezbijediti sredstva za renoviranje i adaptaciju toaleta u OŠ "Kiseljak". Prostorije toaleta na spratu ove škole su potpuno dotrajale i ugrožavaju zdravlje kako učenika škole, tako i nastavnog osoblja koji ga koriste. Neophodno je njegovo renoviranje što prije.

Želja nam je da našoj djeci učinimo boravak u školi ugodnim i sigurnim, a sve u cilju razvijanja i očuvanja dobrih higijenskih navika kod sve djece, te zaštite njihovog zdravlja.

Cilj projekta
Renoviranjem i adaptacijom toaleta u OŠ “Kiseljak” stvorili bi se bolji uslovi za pohađanje nastave za 200 učenika OŠ “Kiseljak”. Projektom želimo djeci boravak u školi učiniti ugodnim i sigurnim, u cilju razvijanja i očuvanja što boljih higijenskih navika kod djece. Prostorije toaleta na spratu škole su potpuno dotrajale i ugrožavaju zdravlje kako učenika škole, tako i nastavnog osoblja koji ga koriste. Neophodno je njegovo renoviranje što prije, jer voda koja curi s gornjeg sprata može da ugrozi stanje u nedavno renoviranom školskom toaletu na prizemlju.
Potrebna finansijska sredstva

Potrebno: 12.000,00 KM

Prikupljeno: 12.644,75 KM

Izazov

Živimo, nažalost, u neadekvatnim socio-ekonomskim uslovima, u kojim se društvo ne bavi pravovremeno potrebama djece, te samim tim ni razvojem i unaprjeđenjem obrazovnog sistema općenito, kao i stanjem u školskim objektima. Prioritetna društvena pitanja i problemi nalaze se na margini. OŠ “Kiseljak” je početkom ove godine, uz finansijsku pomoć Ministarstva obrazovanja i nauke TK, te Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole” MIOS Tuzla uspjela renovirati toalet u prizemlju škole. Međutim ta sredstva nisu bila dostatna i za renoviranje toaleta na spratu škole. S obzirom da je u međuvremenu ustanovljen kvar na cijevima postoji velika mogućnost da voda sa sprata ugrozi i nedavno obnovljeni toalet. Zato je neophodno brzo reagovati te nam je za renoviranje toaleta na spratu OŠ Kiseljak potrebna vaša pomoć! Uključite se u kampanju “Da toalet 21. stoljeća bude gotov do proljeća” i donirajte za renoviranje i adaptaciju školskog toaleta.
Rješenje

Za renoviranje školskog toaleta potrebno je ukupno 12.000,00 KM.  Fondacija je, u saradnji sa inostranim donatorima, obezbijedila inicijalnih 4.000,00 KM. Kampanjom “Da toalet 21. stoljeća bude gotov do proljeća” želimo prikupiti nedostajući iznos od 8.000,00 KM.

Stoga pozivamo sve sugrađane u zemlji i inostranstvu, predstavnike biznis sektora i sve ljude dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima daju svoj doprinos. Svaka donacija korak je bliže cilju i svaka donacija je jednako vrijedna. Donacije za ovu kampanju su prihvatljive i u materijalu i uslugama, prema konkretnim potrebama i predmjeru i predračunu radova.

Alternativno možete donirati i putem žiro računa:

Uplate iz BiH BAM račun:

1941041108200117 ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

Uplate iz inostranstva Euro račun: IBAN: BA 39 194 - 104 11082012-81

SWIFT: MEBBBA 22 ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

USD račun: IBAN: BA 39 194 - 104 11082033-18

Uplate na blagajnu FTZ Direktno u prostorijama Fondacije na adresi:  Pozorišna 13, Tuzla

Dugoročni utjecaj/rezultati

Funkcionalan, adaptiran i lijep toalet doprinio bi boljim i sigurnijim uslovima boravka i rada, kako učenika škole, tako i nastavnog osoblja. Realizacijom projekta radilo bi se intenzivnije na usvajanju, ali i primjeni stečenih higijenskih navika kod djece, te zaštiti njihovog zdravlja.

Dobrobit djece mora biti na prvom mjestu, a sigurni smo, da ćete kao i do sada pružiti nesebičnu podršku potrebama naše djece, kako bi pohađali školu u uslovima dostojnim svakog djeteta.

Web stranica organizacije: http://www.fondacijatz.org

Omogućimo učenicima OŠ "Kiseljak" bolje i sigurnije uslove boravka u školi. Pomozite adaptaciju školskog toaleta! Svaka donacija korak je bliže cilju i svaka donacija je jednako vrijedna.

12.644,75 KM
Donirano od 123 donatora za 49 dana
105.37% Complete
To je 105.37% od cilja od 12.000,00 KM
Uspješno završen