"
Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla
Podrška ranjivim grupama|Ekonomija i poduzetništvo|Obrazovanje i cjeloživotno učenje|Smanjenje siromaštva|Mladi, djeca i porodica|Ravnopravnost spolova
Naša misija

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja djelovanjem smanjuje društvene predrasude, ekonomski osnažuje Romkinje, potiče ravnopravnost i ostvarenje njihovih prava u zdravstvu, obrazovanju, politici i kulturi.

O organizaciji

Udruženje žena Romkinja BOLJA BUDUĆNOST Grada Tuzla je ženska romska NVO koja kroz socio-ekonomske programe, programe ljudskih prava, programe zagovaranja i političke participacije doprinosi poboljšanju uslova života romske populacije sa fokusom na Romkinje.

Naša vizija

Romkinje aktivne i ravnopravno sudjeluju u svim sferama BiH društva.

Dokumenti
Napravite donaciju

Smatramo da je šira društvena zajednica dobro informisana i upoznata sa našim aktivnostima i projektima koje implementiramo.Vjerujemo da još uvijek ima empatije u ljudima koji bi mogli pomoći da zajedno sa nama rade na riješavanju problema sa kojima se romska zajednica svakodnevno susreće.

 

KONTAKT

Hadži Hasan age Pašića bb

Tel.: +387-35-298-001

Mob.: +387-61-739-740

Email: info@bolja-buducnost.org

Web: https://www.bolja-buducnost.org/index.php/bs/