Udruženje Centar Koraci nade
Podrška ranjivim grupama
Naša misija

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla počeo je sa radom 1994.godine kao Projekat Britanske nevladine organizacije OXFAM.

O organizaciji

Centar “Koraci nade” je prvi Dnevni centar u BiH koji je 1994. g počeo sa radom i danas predstavlja svijetli primjer multidisciplinarnog pristupa i rada sa djecom i mladima sa invaliditetom.

Naša vizija

Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra kao ustanove od značaja i time osigurati trajnu održivost

Dokumenti
Napravite donaciju

Omogućiti neophodna sredstva za nastavak rada Centra

 

KONTAKT

Vukovarska do br. 7

Tel.: +00038735205770

Mob.: +00038735205770

Email: info@koracinade.ba

Web: https://koracinade.ba/