"
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA SARAJEVO
Podrška ranjivim grupama
Naša misija

Spašavanje i pružanje pomoći svm građana u trenutcima kada niko drugi ne može pristupiti, bilo da je to u planini, ili na stijeni, na skijalištu ili žičari, na brzim vodama, ili na visokim i nepristupačnim urbanim konstrukcijama. 

O organizaciji

GSS - stanica Sarajevo je dobrovoljna, humanitarna i neprofitna Služba javnog karaktera. Specijalizirana je za potragu i spašavanje sa nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, odnosno gdje treba primijeniti stručno znanje i opremu za spašavanje. 

Naša vizija

Uz tradiciju od 70 godina aktivnog djelovanja na prevenciji, zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, naša vizija je da kontinuirano postavljamo više standarde u oblastima našeg rada.

Dokumenti
V
Video
Napravite donaciju

Vašom donacijom vršite podsticaj društveno odgovornoj službi koja je besplatno dostupna široj javnosti 24 sata dnevno 365 dana dana u godini. Vašom donacijom možete spasiti nečiji žovot. A ono što nas pokreće u radu je spašavanje života. To je najveća nagrada. 

 

KONTAKT

Salke Lagumdžije 13

Tel.: +387-62-654-456

Mob.: +387-62-654-456

Email: gss@gss-sarajevo.com

Web: http://gss-sarajevo.com