"
Fondacija Laila
Podrška ranjivim grupama
Naša misija

Fondacija želi da: putem sopstvenih i obezbijeđenih sredstava aktivno učestvuje u poboljšanju kvaliteta osoba/djece sa Down sindromom i njihovim roditeljima; .saradnjom sa drugim organizacijama učestvuje u unapređenju medicinske i socijalne zaštite,

O organizaciji

Fondacija “Laila” osnovana je i registrovana u junu 2015. godine od strane porodice Mešalić, sa osnivačem Edževitom Mešalićem na čelu. Cilj je osigurati djeci sa područja Brčko distrikta BiH, a kojima je dijagnosticiran Down sindrom, sigurno okruženje sa posebnim planom i programom rada. 

Naša vizija

Fondacija želi da unaprijedi integraciju i jednaka prava osoba sa Down sindromom kao i drugim teškoćama kroz: poboljšanje kvaliteta života osoba/djece sa Down sindromom i njihovih roditelja unaprijeđenje medicinske i socijalne zaštite, unaprijeđenje obrazovnog sistema. 

Dokumenti
Napravite donaciju

Doniranjem sredstava direktno pomažete aktivnosti usmjerene na poboljšanju kvaliteta života osoba/djece sa Down sindromom, osnaživanju roditelja, kao i procesu uključivanja zajednice u rješavanju problema sa kojim se osobe/djeca sa Down sindromom i njihovi roditelji susreću. Aktivnosti: logopedski tretmani, rad defektologa, psihologa, pedagoga, i drugih stručnjaka

 

KONTAKT

Lejlića 90

Tel.: +387-61-238-942

Mob.: +387-61-238-942

Email: foundation@laila.ba

Web: https://laila.ba/