Budi junak svoje zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa aktivnim mladima uključenim u program Omladinske banke te privrednim subjektima želi ohrabriti, potaknuti i bodriti rijetke mlade aktiviste u zajednici koji svojim nesebičnim volonterskim doprinosom kontinuirano doprinose razvoju svoje zajednice ali i svojih vlastitih života. Želimo omogućiti preduzećima da pokažu da vjeruju u mlade i da svojim donacijama ohrabre omladinske organizacije i grupe i pomognu im da sprovedu društveno korisne projekte kao pravi junaci svojih zajednica..

Cilj projekta
Cilj nam je da udružimo donacije pojedinaca i domaćih preduzeća i da damo mogućnost mladima da se njihove ideje čuju, prepoznaju i održivo sufinansiraju.

Izazov

Preduzetništvo će biti prepoznato kao snaga i kao životna kompetencija. Kroz kampanju će se podržati ukupno 25 omladinskih ideja koje vodi više 100 omladinaca i čiju će korist osjetiti više od 500 mladih sa područja pet općina. Preduzeća mogu podržati omladinske projekte u jednom ili više gradova i tako i sami biti junaci svoje zajednice i kod mladih stvoriti osjećaj da iz Bosne i Hercegovine ne treba ići jer sami možemo kreirati bolje uslove i ovdje graditi porodice, karijere i ugodan život.
Rješenje

Želimo pokazati da u našoj zajednici postoje privredni subjekti ali i pojedinci, koji također, svakodnevno, pokazuju svoje filantropske osjećaje i pomažu razvoju svoje lokalne zajednice finansirajući i podržavajući projekte mladih.

Web stranica organizacije: http://www.fondacijatz.org
Napravite donaciju

Djelatnosti koje smo podržali su se kretale od manufakture i ICT tehnologija preko agroturizma i aktivizma do poljoprivrede i sporta. U 2017. godini u okviru projekta prikupljeno je i  podijeljeno preko 30.000 KM. Prosječan iznos tražene i odobrene donacije ili granta je bio preko 3.500 KM.